Ventil poistný - P 16 217 540

Ventil poistný pružinový, proporcionálny, nárožný, z oceľoliatiny, v plynotesnom vyhotovení, s rovnakou DN na vstupe a výstupe, s nadzdvihovacou pákou na preskúšanie jeho činnosti v prevádzke, sa vyrába pre PN 40 a pre teploty do 300 °C, ako bezpečnostný orgán, ktorý istí tlakové nádoby proti nedovolenému stúpnutiu prevádzkového pretlaku.

Použitie:
Ventil možno použiť k isteniu tlakových nádob a iných tlakových zariadení proti prekročeniu stanove­ného tlaku. Prevádzkovou látkou môžu byť vodná pa­ra, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny pre tlaky do PN 40 a teploty do 300 °C. Najnižší otvárací pretlak, je u všetkých menovitých svetlostí 0,03 MPa.
                            4,00 MPa pri teplote do 200 °C
                            3,20 MPa pri teplote do 300 °C

Pripojenie:
Pripojájacie rozmery sú uvedené v tabuľke.

Materiál:
Teleso je z uhlíkovej oceľoliatiny. Kryt pružiny je z uhlíkovej oceľoliatiny. Poklop je zo šedej liatiny. Sedlo v telese je navarené špeciálnou elektródou, odolávajúcou účinkom prúdiacej pracovnej tekutiny. Kužeľka je z nehrdzavejúcej ocele a je kalená. Vedenie kužeľky a tlačný šraub sú z nehrdzavejúcej ocele, tlačný hrot z ušľachtilej uhlíkovej ocele. Pružina je z kremíkovochrómovej ocele.

DN DN´ d0 L1 L2 V D1 D2 D3 a f d n D1´ D2´ D3´ p
max
kg
25 25 20 90 90 375 115 85 68 18 2 14 4 115 85 68 16 2 14 4 4,0 10,5
40 40 32 110 110 520 150 110 88 18 3 18 4 150 110 68 18 3 18 4 4,0 24
50 50 40 125 125 545 165 125 102 20 3 18 4 165 125 102 18 3 18 4 4,0 28
65 65 56 145 145 675 185 145 122 22 3 18 4 185 145 122 18 3 18 4 4,0 50
80 80 70 155 155 770 200 160 133 24 3 18 8 200 160 133 20 3 18 8 4,0 70
100 100 90 175 175 810 235 190 158 24 3 22 8 220 180 158 20 3 18 8 2,5 80
125 125 100 200 200 950 270 220 184 26 3 26 8 250 210 184 22 3 18 8 2,4 115
p max. = maximálny otvárací pretlak (MPa)

 

Ďalšie varianty

Názov Označenie Rozmer Tlak

Ventil poistný prírubový

P 10 237 616 DN 15 - 40 16
P 15 217 616 DN 25 - 100 16
P 16 217 616 DN 25 - 100 16
P 15 217 540 DN 25 - 125 40
P 16 217 540 DN 25 - 125 40