Ventil závitový - V 10 131 616

Ventil uzatvárací priamy zo sivej liatiny, ovládaný ručným kolesom, sa vyrába pre PN 16 a pre teploty do 120 °C ako uzatvárací orgán na neagresívne tekutiny.

Použitie:
Ventil možno použiť ako uzatvárací alebo vypúšťací orgán, na reguláciu nie je vhodný. Ventil sa smie používať podľa platných noriem a predpisov pre uve­dené parametre. Prevádzkovou látkou môže byť voda, vodná para, vzduch, neagresívne kvapaliny a plyny a to pre tlaky do PN 16 a teploty do 120 °C.

Pripojenie:
Pripájacie rozmery sú uvedené v tabuľke.

Materiál:
Teleso a hlavica sú zo sivej liatiny. Kužeľka, vreteno a sedlo sú z nehrdzavejúcej ocele.

 

Montáž:
Ventil možno montovať do potrubia v ľubovoľnej polohe, ale odporúča sa montáž so zvislým vretenom a ručným kolesom hore. Smer pradenia pracovnej látky musí zodpovedať šípke na telese ventila. Pred montážou musia byť prívodné potrubia a vlastný ventil zbavený všetkých nečistôt a konzervačných prostriedkov. Potrubie so zamontovaným ventilom nesmie prenášať nijaké prídavné namáhanie.

DN D L V Dk G a 6HR kg
15 15 100 150 125 1/2" 14 30 2,3
25 25 135 150 125 1" 18 46 3,0
40 40 185 180 160 1 1/2" 20 60 4,5
50 50 220 185 160 2" 22 75 6,8

 

Ďalšie varianty

Názov Označenie Rozmer Tlak
Ventil uzatvárací prírubový V 30 111 616 DN 15 - 300 16
Ventil regulačný prírubový V 41 111 540 DN 15 - 300 40
Ventil spätný prírubový Z 16 117 616 DN 15 - 300 16
Ventil uzatvárací závitový V 10 131 616 DN 10 - 50 16